Aktuální provoz hotelu a restaurace

Last updated: 22/11/2021

Restaurace je od 1.11.2021 do 18.3.2022 uzavřena, hotel je v provozu pouze se snídaněmi.

News photogallery

Provozní podmínky hotelu

Každý ubytovaný v hotelu Pod Kokšínem je povinen při příjezdu na recepci prokázat, že před nástupem na ubytování:

  1. mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů , nebo
  2. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

    přičemž zároveň musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Pokud nekonzumujete u stolu, prosím používejte ochranu úst a nosu, včetně pohybu po restauraci a hotelu (vyjma pokoje).

Děkujeme za pochopení a respektování podmínek!